Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6850.5.2020.1.PG
 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 97/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Krzyczki Pieniążki, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Położenie

Krzyczki Pieniążki

Numer działki

63

Powierzchnia działki

1,1600 ha

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

OS1U/00009694/0

Opis

  • Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 63, położona w obrębie Krzyczki Pieniążki, na rzecz Spółdzielni Socjalnej NASIELSZCZANIE, z przeznaczeniem na cele funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
  • Na okres 20 lat

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od 25.08.2020 r. do 15.09.2020 r., na stronie internetowej www.Nasielsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-25 15:32:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-25 15:33:37
  • Liczba odsłon: 51
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71243]

przewiń do góry