Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

          Nasielsk, dn. 22 września 2020 roku

 

ZPN.6733.8.108.2.2013.2014.BS


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 293 z późn. zm./ - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

 

dnia 14 września 2020 roku została wydana Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie Nr KOA/309/Ar/20 w sprawie utrzymania w mocy Decyzji Nr ZPN. 6733.8.103.2013.2014 z dnia 19 grudnia 2019 roku dot. umorzenia jako bezprzedmiotowego wznowionego postępowania w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie  zakładu zagospodarowania odpadów, położonej  na terenie działek we wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk  nr ew. 453 i 455.     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza Nasielska
                                                                                                                                                      mgr Bożena Strzelecka

                                                                                                                                         Kierownik Wydziału Zagospodarowania
                                                                                                                                               Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-22 11:21:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22 11:24:39
  • Liczba odsłon: 73
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69232]

przewiń do góry