Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 24 września 2020 roku

ZPN.6733.6.2020.MCh.20

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 24 września 2020 roku wydano postanowienie podejmujące na wniosek strony zawieszone Postanowieniem Nr ZPN.6733.6.2020.MCh.19 z dnia 24 września 2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ( ciśnienie do 0,5 MPa) na terenie części działek o nr ew.: 942/53, 943/22, 943/13, 944/12, 944/17, 945/3, 945/20, 945/4 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-24 14:47:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 14:48:26
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69151]

przewiń do góry