Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia 5 października 2020 roku

ZPN.6733.28.2020.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 5 października 2020 roku została wydana Decyzja Nr 30.2020 nr sprawy ZPN.6733.28.2020.MCh.5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego), budowie stacji ładowania pojazdów, budowie linii kablowych nn do zasilania przepompowni oraz do zasilania stacji ładowania pojazdów.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.: 665, 666, 667/1, 667/2, 691, 682, 645, 618 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-05 14:32:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-05 14:33:32
  • Liczba odsłon: 44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36212]

przewiń do góry