Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk dn. 02.10.2020 r.

AB.F.6740.134.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

        Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 02.10.2020 r. została wydana decyzja nr 194/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Warszawskiej przy sklepie Biedronka do ul . Elektronowej przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

 

  • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 1355/3, 1354/12, 1355/4* (1355/5, 1355/6), 2595/3* (2595/26, 2595/27),2595/2* (2595/24, 2595/25), 2595/6* (2595/30, 2595/31), 2595/19* (2595/38, 2595/39), 2595/22* (2595/40, 2595/41), 2595/23* (2595/42, 2595/43), 2595/4* (2595/28, 2595/29), 2595/15* (2595/34, 2595/35), 2595/16* (2595/36, 2595/37), 2595/10* (2595/32, 2595/33), 1336/6* (1336/10, 1336/11), 1336/7* (1336/8, 1336/9), 1337/4* (1337/6, 1337/7).

             (*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem          

                   zaznaczono działki do przejęcia pod inwestycję drogową);

 

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

 obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 937/1, 1337/5.

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu przeznaczone pod budowę i przebudowę zjazdów i chodnika:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 2595/31, 2595/39, 2595/29, 2595/41, 2595/43.

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością rozbiórki istniejących budynków:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 2595/35, 2595/37.

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, dotychczasowi właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci wnioskiem.

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Publiczne ogłoszenie następuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w Tygodniku Nowodworskim.

        Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 17, w godzinach: poniedziałek. 8.00-17.00, wtorek- czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00 przy czym środa jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów).

 

                                                                                                                                          STAROSTA NOWODWORSKI

                                                                                                                                                Krzysztof Kapusta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kasiak Radosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-26 14:30:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kasiak Radosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 14:34:32
  • Liczba odsłon: 138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71143]

przewiń do góry